Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Huệ (Chi nhánh Căn tin BV Nguyễn Trãi)