CN Công Ty TNHH DC Ăn Uống Anh Đào VI NA – Trần Thị Lan Chi